Người hùng World Cup Cristiano Ronaldo đang sở hữu những xe khủng nào?

[Photo Story] Người hùng World Cup Cristiano Ronaldo đang sở hữu những xe khủng nào?

[Photo Story] Người hùng World Cup Cristiano Ronaldo đang sở hữu những xe khủng nào?

Bên cạnh bóng đá, siêu xe và xe sang cũng là một trong những niềm đam mê của Cristiano Ronaldo.

[Photo Story] Điểm lại bộ sưu tập xe cực khủng của Cristiano Ronaldo - Ảnh 1.
[Photo Story] Điểm lại bộ sưu tập xe cực khủng của Cristiano Ronaldo - Ảnh 2.
[Photo Story] Điểm lại bộ sưu tập xe cực khủng của Cristiano Ronaldo - Ảnh 3.
[Photo Story] Điểm lại bộ sưu tập xe cực khủng của Cristiano Ronaldo - Ảnh 4.
[Photo Story] Điểm lại bộ sưu tập xe cực khủng của Cristiano Ronaldo - Ảnh 5.
[Photo Story] Điểm lại bộ sưu tập xe cực khủng của Cristiano Ronaldo - Ảnh 6.
[Photo Story] Điểm lại bộ sưu tập xe cực khủng của Cristiano Ronaldo - Ảnh 7.
[Photo Story] Điểm lại bộ sưu tập xe cực khủng của Cristiano Ronaldo - Ảnh 8.
[Photo Story] Điểm lại bộ sưu tập xe cực khủng của Cristiano Ronaldo - Ảnh 9.
[Photo Story] Điểm lại bộ sưu tập xe cực khủng của Cristiano Ronaldo - Ảnh 10.
trích nguồn : autopro.com.vn

Tin Liên Quan